CIO Vietnam Community được thành lập từ năm 2010, là một tổ chức xã hội nơi kết nối các nhà quản lý, lãnh đạo CNTT và nguồn lực công nghệ nhằm chia sẻ, học hỏi và ứng dụng kiến thức, kinh nghiệm thực tế và xu hướng trong lĩnh vực công nghệ.

Hoạt động của CIO Vietnam Community dựa trên nền tảng thực chất từ kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ từ các thành viên đi trước chia sẻ cho các thành viên đi sau, phù hợp với yêu cầu thực tế tại các doanh nghiệp về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ theo từng giai đoạn phát triển. Đồng thời, CIO Vietnam Community thường xuyên có những hoạt động cập nhật xu hướng phát triển CNTT trong khu vực và thế giới mang lại giá trị thực tế và có tính ứng dụng cao cho cộng đồng CNTT.

TẦM NHÌN

Trở thành một cộng đồng CNTT uy tín trong nước và khu vực.

SỨ MỆNH

Nâng cao năng lực và phát triển cộng đồng CNTT bằng cách năng cao năng lực tư duy, quản lý, lãnh đạo CNTT trên các nền tảng công nghệ để đổi mới sáng tạo mang lại những giá trị mới và đột phá cho doanh nghiệp cũng như giúp các thành viên phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực CNTT.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Ownership: Tham gia cộng đồng với tinh thần làm chủ, chuyên nghiệp, nhiệt huyết, có Tâm và Tầm đóng góp vì mục tiêu chung

Integrity: Chính thực, thống nhất giữa lời nói, suy nghĩ và hành động

Collaboration: Sẵn sàng hợp tác chân thành, thiện chí, thiết thực và mang lại giá trị hài hòa giữa các bên

Innovation: Luôn học hỏi để đổi mới sáng tạo không ngừng phát triển

Gratitude: Ghi nhận và vinh dạng đóng góp từ các thành viên tích cực, xác định đây là một hoạt động xã hội trong lĩnh vực công nghệ. Khi mỗi thành viên thành công sẽ tạo ảnh hưởng, mang lại nhiều giá trị cho xã hội và phát triển sự nghiệp cho mỗi thành viên

BOARD OF DIRECTOR

Cộng đồng CIO Vietnam được khởi xướng bởi các Chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam, cùng nhiều thành viên tâm huyết với việc phát triển và nâng cao năng lực cộng đồng CNTT tại Việt Nam. Các hoạt động của cộng đồng CIO Vietnam được Ban Điều hành xây dựng trên giá trị cốt lỗi của CIO Vienam Community vì cộng đồng CNTT uy tín, chất lượng.
MR PHÚC HUỲNH
President
MR ĐỨC NGUYỄN
Vice President
MR HUÂN TRẦN
Vice President

MANAGEMENT BOARD

MS THUỶ ĐẶNG
CEO
MS VY NGUYỄN
CGO
MS TRANG NGUYỄN
COO

Các chương trình chính

 CIO Vietnam| Executive Dinners: dành cho các C- Level kết nối chia sẻ bài học kinh nghiệm và ý tưởng kinh doanh thúc đẩy cơ hội hợp tác đa ngành nghề, lĩnh vực

 CIO Talks: Chia sẻ kinh nghiệm quản lý, ứng dụng các giải pháp công nghệ

 CIO Trends: Cập nhật xu hướng công nghệ mới nhất hàng năm

 CIO Coaching: Chương trình tìm kiếm và huấn luyện các hạt giống lãnh đạo CNTT để tham gia huấn luyện từ 6 đến 8 tháng, tổ chức duy nhất 1 lần trong năm

Thành tựu đạt được

 Gần 300 sự kiện CIO Talks, mỗi sự kiện từ 100-150 thành viên tham dự, tổ chức hàng tháng

 Hơn 10 sự kiện CIO Trends, mỗi sự kiện từ 200-300 người tham dự, tổ chức 1 năm 1 lần

 6 lần tổ chức chương trình CIO Coaching với 82 hạt giống, 5 huấn luyện viên và gần 20 huấn luyện viên tập sự

 Hơn 400 lượt diễn giả tham gia chia sẻ tại CIO Talks, CIO Trends

 Hơn 50.000 lượt thành viên tham gia các chương trình khác nhau

Copyright ©2022 CIO VietNam